DUTCH KIDNEY TRANSPLANT STUDY GROUP 
 

OVER DE DKTSG

In 2017 is de Dutch Kidney Transplant Study Group (DKTSG) opgericht om chirurgisch georiënteerd niertransplantatieonderzoek in Nederland meer te verenigen. De DKTSG heeft als primair doel gesteld om als platform te fungeren voor hoogwaardig klinisch en preklinisch onderzoek op het gebied van nierdonatie en niertransplantatie om zo de zorg en uitkomsten voor nierdonoren en niertransplantatie patiënten te optimaliseren. Om dit te bewerkstelligen is gedegen fundamenteel en klinisch onderzoek nodig met grote patiënt aantallen. Na een pilotfase tussen het UMCG en EMC hebben alle Nederlandse UMC ’s zich in 2018 aangesloten bij dit initiatief, waarbij de nadruk ligt op de afdelingen chirurgie. Op dit moment bestaat de DKTSG uit een dagelijks bestuur en diverse leden uit alle aangesloten UMC ’s. Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit de oprichters van de DKTSG maar de organisatie streeft naar een roulerend voorzitterschap en bestuur om betrokkenheid en verantwoordelijkheid te delen en neutraliteit uit te stralen. Op dit moment wordt de DKTSG geheel gefinancierd vanuit zelf gegenereerde middelen (3 e geldstroom). Door middel van investering in verschillende projecten hoopt de organisatie door te kunnen groeien daar gezamenlijke subsidieaanvragen en uiteindelijke een permanente vorm van financiering.

 

De DKTSG is begonnen als een klein samenwerkingsverband tussen 2 transplantatiecentra en enthousiaste chirurgen. Om tot een duurzame en succesvolle landelijke samenwerking te komen heeft het bestuur besloten de toekomstige doelen vast te leggen in dit ‘Missie en Visie’ document. 

Missie en Visie DKTSG 2020
Missie en visie DKTSG 2020.pdf (64.82KB)
Missie en Visie DKTSG 2020
Missie en visie DKTSG 2020.pdf (64.82KB)


 
E-mail
Info