DUTCH KIDNEY TRANSPLANT STUDY GROUP 
 

DKTSG Young Investigator Reisbeurs

Vanaf 2019 stelt de DKTSG jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)

Criteria voor de toekenning van de beurs zijn:
- een geaccepteerd abstract op een internationaal congres
- deelname aan de DKTSG, tezamen met de PI
- korte pitch van de te presenteren studie tijdens de DKTSG vergadering
- u dient eerdere jaren geen beurs te hebben ontvangen
- u dient student of promovendus te zijn.

De deadline voor het inzenden van een aanvraag is op 30 juni 2024.
Voor de aanvraag dient u het template te gebruiken. Deze is te downloaden via www.niertransplantatieonderzoek.nl
onder onderzoek > beurzen.  
E-mail
Info