DUTCH KIDNEY TRANSPLANT STUDY GROUP 
 

OVER DKTSG

 

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 1000 niertransplantaties gedaan, verdeeld over 8 academische centra. Hiervan betreft in meer dan 500 gevallen een postmortale (overleden) niertransplantatie en bij de rest om een nierdonatie bij leven. Ondanks deze hoge aantallen wordt er echter nog maar beperkt samengewerkt om tot hoogkwalitatieve, hoog-volume publicaties te komen. Om dit te verbeteren, is in 2017 het initiatief gestart vanuit het UMCG (Dr R.A. Pol) en EMC (Dr R.C. Minnee) om een landelijke samenwerking op te zetten, gericht op (chirurgische) studies op het gebied van niertransplantatie. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Dutch Kidney Transplant Study Group (DKTSG). Dit platform faciliteert de samenwerking en data-sharing tussen meerdere academische centra en in de pilot fase heeft dit geleid tot meerdere presentaties op (inter)nationale congressen en publicaties. Inmiddels werken meerdere promovendi van verschillende academische centra samen binnen diverse onderzoekslijnen.


Vanuit de verschillende academische centra zijn de volgende principal investigators betrokken:

UMCG: Dr R.A. Pol
Erasmus MC:
Dr R.C. Minnee
AMC: Dr M.M. Idu
RadboudUMC:
Dr M. Warlé
VUmc:
Dr A.W. Hoksbergen
LUMC: Prof. dr. I.P.J. Alwayn
MUMC: drs. J.J.H. van Laanen
UMCU: dr. R.J. Toorop

De groep heeft zich de volgende maatschappelijke belangen ten doel gesteld:

- het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek naar de uitkomsten van niertransplantatie en het bevorderen van optimale medische         
   behandeling voor patiënten met eindstadium nierfalen en levende nierdonoren

-  Het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs, het organiseren van congressen en het uitgeven van publicaties op het gebied niertransplantatie &
   donatie

- Het geven van en/of het verlenen van medewerking aan opleidingen aan de bij betrokken medische beroepsbeoefenaren.


DOELSTELLING

De DKTSG heeft als doel het verbeteren van zorg voor niertransplantatie patiënten en nier donoren door wetenschappelijk onderzoek middels collaboratie. De belangrijkste kenmerken van de DKTSG zijn:

  • Open, laagdrempelige sfeer van communicatie.
  • Enthousiast profiel naar de buitenwereld.
  • Gezamenlijke publicaties met participatie uit elk deelnemend centrum.
  • Geen interne concurrentie maar ‘gun-cultuur’.
  • Multidisciplinaire samenwerking.
  • Faciliteren en samenwerking aan onderzoeksideeën en de mogelijkheid addenda in te dienen aan lopende studies.
  • Alle geïnteresseerde (medisch specialisten) kunnen zich aanmelden en krijgen een uitnodiging voor de vergadering, zij worden deelnemers genoemd.
  • De deelnemers worden op de website genoemd.
  • Alle deelnemers worden gestimuleerd om ideeën voor studies in te dienen.


 
E-mail
Info